Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie prasy „samorządowej”

Jak informuje http://www.portalsamorzadowy.pl Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do MSWiA z postulatem wprowadzenia regulacji prawnych, które określą zasady wydawania biuletynów informacyjnych przez władze samorządowe. Zdaniem RPO samorządy powinny wydawać jedynie biuletyny, które zawierają obiektywne informacje, użyteczne dla lokalnej społeczności, publikacje promujące samorząd, a także komunikaty a wydawanie prasy przez samorządy lokalne, zwłaszcza na zasadach komercyjnych stanowi jedno z zagrożeń dla korzystania z wolności słowa.

Warto też zapoznać się z petycja Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do Rzecznika Praw Obywatelskich o skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie art. 8 prawa prasowego, który stanowi podstawę prawną wydawania przez jednostki samorządu terytorialnego gazet innych niż biuletyny informacyjne. więcej: http://www.obserwatorium.org

Źródło: http://www.portalsamorzadowy.pl
Logo RPO pobrane z https://www.rpo.gov.pl

 

Tagi :

Aktualności

Udostępnij