Tygodnik Ziemi Opolskiej

Gazeta „TYGODNIK Ziemi Opolskiej”- ukazuje się na terenie gmin powiatu opolskiego. To lider wśród tygodników lokalnych w powiecie opolskim.
Ukazuje się w każdy czwartek i opisuje wydarzenia związane z miastem Opole jak i powiatem opolskim.
Dostępna jest w Opolu oraz gminach powiatu opolskiego.
Nakład TZO wynosi ponad 3500 szt., sprzedaż oscyluje w granicach 85-95%.
Grupa docelowa to 150 tys. mieszkańców tychże gmin.
Wraz z gazetą aktywny jest również portal WWW.TZO24.INFO oraz http://www.tygodnikziemiopolskiej.info

Wydawca wydaje również „Tygodnik Krapkowicki”

 

TZO

Wydawca: 

„BASTECH” Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 9
47-300 Krapkowice
NIP: 756-10-04-393

Redakcja:
tel. 77 446 00 30, 77 446 00 20, fax 77 446 00 10
e-mail: redakcja@tzo24.info

Skład redakcji:
Redaktor naczelna: Joanna Bassek
e-mail: jb@tzo24.info

Reklama i promocja: – tel./fax 77 446 00 30
marketing@tzo24.info

Więcej informacji na: http://www.tygodnikziemiopolskiej.info/

 

Tagi :

Członkowie SGL

Udostępnij