Zgłoszenia na konkurs „Pióro odpowiedzialności” tylko do końca lutego

Tylko do końca lutego można zgłaszać artykuły do szóstej edycji konkursu „Pióro odpowiedzialności”, skierowanego do dziennikarzy i ekspertów piszących na temat biznesu odpowiedzialnego społecznie. Oceny przesłanych prac dokona sześcioosobowe jury, w skład którego wchodzą eksperci tematu, przedstawiciele mediów, organizacji pozarządowych, środowiska akademickiego.
Konkurs „Pióro odpowiedzialności” organizowany jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jego celem jest wyłonienie najlepszych artykułów poświęconych tematowi odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Konkurs obejmuje trzy kategorie: artykuł prasowy – media drukowane, artykuł prasowy – media elektroniczne oraz artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane.
Do konkursu „Pióro odpowiedzialności” zgłoszeń mogą dokonywać osoby prywatne, jak i firmy, redakcje czy organizacje pozarządowe. Formularz dostępny jest na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/pioro/ i pozostanie aktywny do 29 lutego.
W jury konkursu zasiadają Michał Kobosko – Redaktor naczelny Project Syndicate Polska, prof. Jerzy Olędzki – medioznawca i politolog, Paweł Oksanowicz – dziennikarz, Marzena Strzelczak – dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Marzena Winczo-Gasik i Michał Jasieński – ubiegłoroczni laureaci nagrody głównej „Pióro odpowiedzialności”.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 marca br. w Warszawie podczas ogłoszenia Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki”.

opr. mjk

 Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, już od ponad 15 lat, i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja typu (think-and-do-tank), będąca rzecznikiem prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny, czyli biorący pod uwagę wpływ przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo. Inspirujemy biznes, który zmienia świat, i łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl.

Tagi :

Aktualności

Udostępnij