Usta prawdy od Pani Zofii

25 lat Czytelnictwa Gazety Powiatowej – Wiadomości Oławskich

Gazeta Powiatowa – Wiadomości Oławskie swój jubileusz świętowała jako 25-lecie Czytelnictwa tygodnika.  Dlatego na listopadowej gali nie zabrakło przede wszystkim tych, którzy żadnej środy, gdy gazeta ukazuje się w kioskach, nie wyobrażają sobie bez jej lektury.

W roli wzorcowego i wzorowego czytelnika wystąpiła pani Zofia Czerniachowicz z Jelcz-Laskowic. Od lat czyta ona wszystkie numery, a potem je… oddaje, w postaci artystycznie przetworzonej (rzeźby z masy papierowej) – jak rzymskie usta prawdy, na wykonanie których pani Zofia zużyła jeden cały rocznik.

Nie zabrakło podziękowań dla dziennikarzy, którzy są z gazetą związani od początku, czyli od 1990 roku. Zbigniew Bachul, Edward Bykowski i Krzysztof Trybulski otrzymali statuetki w kształcie pióra, wykonane przez lokalnego kowala-artystę.

Gala odbyła się w Centrum Sztuki, którego hol na ten czas zamienił się w salę bankietową i wystawową. Jednocześnie promowana była książka, wydana z okazji 25-lecia tygodnika.

– To zbiór 20 reportaży o naszych mieszkańcach, zatytułowany „INNI ludzie powiatu oławskiego” – wyjaśnia Jerzy Kamiński, współwydawca i redaktor naczelny gazety.

Gości bawił kabaret Jurki, który ze sceny czytał oczywiście Gazetę Powiatową – Wiadomości Oławskie i  komentował zamieszczone w niej teksty.

Ale to nie wszystkie wydarzenia w Oławie, związane z 25-leciem gazety. W mieście pojawiły się jubileuszowe billboardy, nie zabrakło też prezentów od czytelników, np. tortów. Od Starostwa Powiatowego redakcja otrzymała kaczkę z życzeniami, aby było ich jak najmniej, a od zaprzyjaźnionej hurtowni beczkę piwa (niestety, już opróżniona). Było też specjalne wydanie gazetki szkolnej „Głos Żubra”, poświęcone 25-leciu Gazety Powiatowej – Wiadomości Oławskich, a nawet jej pierwsza strona, przygotowana na kolejny, przypadający za ćwierć wieku jubileusz 50-lecia, zredagowana przez fachowców z Banku Spółdzielczego. Na jedynce wyróżnia się informacja o przyjęciu przez miasto Jelcz- Laskowice uchodźców z… Niemiec.

Gazeta także wydała specjalną wkładkę z jubileuszowym zdjęciem, wspomnieniami, żartami z siebie, ale i listą sukcesów. Na potrzeby gali powstały dwa filmy – jeden wspomnieniowy z materiałów archiwalnych, drugi pokazujący powstawanie jubileuszowego zdjęcia całej załogi na statku z kapitanami: Jerzy Kamińskim i Bogusławem Szymańskim (wydawcy).

Powstał też spot reklamowy portalu gazeta.olawa.pl, który obok spotu gazetowego, jest prezentowany w miejscowym kinie przed wszystkimi seansami.

Pierwszy numer Oławskich Wiadomości, biuletynu Komitetu Obywatelskiego Solidarność, wyszedł w lutym 1990 roku; redakcja uznaje ten miesięcznik za protoplastę obecnego tygodnika. 15 listopada 1990 ukazał się pierwszy numer, także miesięcznika, Wiadomości Oławskie. W grudniu 1991 przekształca się on w dwutygodnik, a jego wydawcami zostają Jerzy Kamiński i Bogusław Szymański. Od 1996 roku jest to tygodnik, który w styczniu 1999 – wraz z ponownym pojawieniem się powiatów – przyjmuje tytuł:  Gazeta Powiatowa – Wiadomości Oławskie.

Jak podkreśla Jerzy Kamiński, gazeta lokalna to nie tylko wydawnictwo – to instytucja, która organizuje, inicjuje, integruje, wysłuchuje i pełni wiele innych ról, obcych mediom ogólnopolskim. To jeden z ważnych ośrodków kulturotwórczych i opiniotwórczych.

– Po 25 latach robienia takiej gazety lokalnej wiem, że dzięki świetnemu zespołowi, w dużym stopniu nam się udało – mówi.

Co potwierdza wydarzenie z marca 2015 roku, kiedy Gazeta Powiatowa – Wiadomości Oławskie zdobyła tytuł Gazety Roku 2014 w konkursie SGL Local Press.

(gp)

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Tagi :

Bez kategorii

Udostępnij