„Ratujmy Rynek” – najlepsza Akcja Dziennikarska

Dziennikarzom „Gazety Jarocińskiej” udało się zintegrować środowisko mieszkańców miasta na tyle, by w sprawie dotyczącej przestrzeni publicznej, jaką jest funkcjonowanie serca miasta – rynku, mogli oni wypowiedzieć się w referendum.

localpress9

Akcję „Ratujmy Rynek” rozpoczęła dziennikarka „Gazety Jarocińskiej” Beata Frąckowiak-Piotrowicz już w 2011 r., kiedy ówczesny burmistrz Jarocina zaproponował otwarcie rynku dla ruchu samochodów. Do tej pory obszar ten był wyłączony z ruchu komunikacyjnego i służył za deptak oraz miejsce różnych imprez,  wystaw i ogródków piwnych. „Gazeta Jarocińska” publikowała artykuły z pomysłami, jak rynek można zagospodarować, stworzyła listę protestacyjną, na którą mogli się wpisywać mieszkańcy miasta. Dla rozpowszechnienia idei nasi dziennikarze założyli  i prowadzili stronę na facebooku „Ratujmy Rynek”. Ostatecznie władze zrezygnowały z tego pomysłu.

Nowy burmistrz powrócił jednak do niego w lutym 2014 r. Wówczas ponownie dziennikarze „Gazety Jarocińskiej” postanowili zaprotestować przeciw decyzjom podejmowanym bez udziału mieszkańców miasta, traktując rynek jako dobro wszystkich jarociniaków. Na łamach gazety ukazały się artykuły, komentarze, wywiady z architektami. W redakcji zorganizowano kilka spotkań z mieszkańcami. Stworzono na nich „bank pomysłów”  zrewitalizowania rynku, przedstawiany systematycznie w naszym czasopiśmie.  Ożywiono stronę na facebooku „Ratujmy Rynek”, gdzie wszyscy zainteresowani problemem mogli się wypowiadać i dodawać własne opinie.

Do akcji włączyło się stowarzyszenie prowadzące jarocińskie kino, w którym pokazano film o dużych aglomeracjach, stawiający pytania dotyczące wszystkich miast. Na początku kwietnia jeden z radnych (z ugrupowania, które w poprzedniej kadencji chciało ruchu na rynku) przedłożył na sesji propozycję podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego działań mających na celu rewitalizację Rynku i Osiedla Stare Miasto. Redaktorzy gazety włączyli się w opracowywanie referendalnych pytań i przygotowanie plakatów informacyjnych.

Referendum odbyło się  25 maja razem z wyborami do Europarlamentu. 86% mieszkańców, którzy w nim uczestniczyli, nie chciało ruchu na rynku. Jednak wynik ten nie był wiążący dla władz miasta ze względu na niską frekwencję. Mimo tego podjęto decyzję o niewprowadzaniu ruchu samochodowego na jarociński rynek. Burmistrz uznał, że głos ponad 8 tys. osób jest dla niego ważny.

Fundatorzy nagród, Patroni medialni oraz Partnerzy:

localpress_1_3

Tagi :

SGL Local Press

Udostępnij