O projekcie

O projekcie

Idea

Większość polskich gazet lokalnych powstała po przełomie 1989, a zakładający je wydawcy uczestniczyli wcześniej w opozycji wobec niedemokratycznych rządów jednej partii. Byli częścią wielkiego ruchu Solidarności, który zwyciężył i doprowadził do zastąpienia w Polsce władzy totalitarnej ustrojem demokracji parlamentarnej.

To oni od ponad 20 lat codziennie i konsekwentnie budują niezależne lokalne media – niezbędny filar demokracji w Polsce.
Stowarzyszenie Gazet Lokalnych ma w swoim gronie wydawców, redaktorów naczelnych i dziennikarzy gotowych służyć unikalnym doświadczeniem. Po pierwsze – doświadczeniem pracy w lokalnych mediach, które na gorąco, profesjonalnie, tydzień w tydzień towarzyszą budowaniu w Polsce demokracji. Po drugie – pamięcią czasów starego reżimu i doświadczeniem z czasów transformacji po roku 1989.

Członkowie SGL już od 1995 roku pracują jako eksperci w projektach prowadzonych w Białorusi, Ukrainie, Mołdawii, Azerbejdżanie, Gruzji, Kirgistanie, Tadżykistanie, Tunezji i w Birmie oraz zapraszają na staże lub wizyty studyjne swoich kolegów z całego świata.

Założenia programu:
SGL w ramach programu Media dla Demokracji prowadzi projekty wspierające rozwój demokracji lokalnej, w szczególności rozwój lokalnych mediów.
Program realizowany jest głównie poza granicami Polski, w krajach, w których panuje dyktatura lub została ona obalona.
SGL jest otwarte na wszystkie kraje, niezależnie od położenia geograficznego, różnic kulturowych i barwę reżimu. SGL prowadzi w/w projekty samodzielnie lub we współpracy z innymi organizacjami.
Wszyscy członkowie i sympatycy SGL są zaproszeni zarówno do kreowania Programu MdD, jak i do udziału w realizowanych projektach. Decyzje w sprawie kierunków działania i konkretnych projektów podejmuje Zarząd SGL na wniosek koordynatora programu Media dla Demokracji.

W 2015 roku SGL prowadzi projekty wsparcia dziennikarzy w Tunezji, Tadżykistanie, Mołdawii i Ukrainie.

Projekt „Tunezyjski dziennikarz w akcji” jest finansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2015 r., poprzez Fundację Solidarności Międzynarodowej, Program „Wsparcie Demokracji”.

Projekt „Liderzy nadziei. Kluby Młodych Dziennikarzy w Tadżykistanie” jest finansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2015 r., poprzez Fundację Solidarności Międzynarodowej, Program „Wsparcie Demokracji”.

Projekt „Mołdawska redakcja w lokalnej akcji” jest sfinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Projekt „Szkoła Wolnych Mediów” jest sfinansowany w ramach akcji „Z pomocą dla ukraińskich studentów i ukraińskich mediów” przez Fundację Agory.

W 2014 roku SGL prowadził projekty wsparcia dziennikarzy w Tunezji i Mołdawii.

Projekt „Tunezyjski dziennikarz w akcji” został sfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2014 r., poprzez Fundację Solidarności Międzynarodowej, Program „Wsparcie Demokracji”.

Projekt „Wybierz media! Mołdawskie gazety lokalne w czasie wyborów” został sfinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

W 2013 roku SGL prowadził projekty wsparcia dziennikarzy w Tunezji oraz Tadżykistanie.

Projekt „Polskie media dla rozwoju dziennikarstwa lokalnego w Tunezji” jest finansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2013 r., poprzez Fundację Solidarności Międzynarodowej, Program „Wsparcie Demokracji”.

Projekt „Rozwój Klubu Młodych Dziennikarzy w Pamirze” został sfinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Tagi :

Projekty zagraniczne

Udostępnij