Nasze działania

Stowarzyszenie skupia się na integrowaniu członków wokół najważniejszych spraw definiowanych przez środowisko. Reprezentuje ich interesy w instytucjach mających wpływ na funkcjonowanie rynku niezależnych mediów lokalnych.

Potrzeby środowiska definiujemy podczas zjazdów wydawców. Dotyczą m.in. kwestii prawnych, rozwojowych, szkoleniowych, wymiany doświadczeń. Stowarzyszenie współpracuje z innymi organizacjami reprezentującymi środowiska wydawnicze w Polsce, mającymi wpływ na kształt działalności wydawniczej i prawną ochronę interesów wydawców prasy.

English version / Русская версия

1)  Wymiana doświadczeń i szkolenia

Najważniejszymi obszarami wymiany doświadczeń są:

– rozwój nowych technologii mających wpływ na rynek prasy
– zagadnienia prawne dotyczące działalności wydawniczej (powstaje raport wewnętrzny na temat najtrudniejszych obszarów, mający służyć przygotowaniu szkoleń dla wydawców i redaktorów naczelnych wzmacniających ich wiedzę na ten temat)
– marketing i reklama
– zagadnienia związane z prawem autorskim i ochroną wizerunków
– poszerzanie działalności wydawniczej (dodatki tematyczne, kalendarze)
– zatrudnianie i motywowanie pracowników
– działalność pozawydawnicza służąca budowie siły marki

Działalność szkoleniowa obejmuje również pracowników wydawców będących członkami SGL  (warsztaty z dziennikarstwa, marketingu, infografiki, reklamy w internecie, nowych technologii).

IMG_9897_
Szkolenie wydawców SGL, Bukowina Tatrzańska 2014. Fot. Archiwum SGL

2) Rozwój stron internetowych wydawców SGL

Od 2013 roku wiele uwagi skupiamy na wspieraniu rozwoju stron internetowych naszych członków. Rozpoczęliśmy ten proces szkoleniem w Książu i Warszawie z udziałem ekspertów z branży, Tomasza Bonka i Marty Smagi. Zaowocowało ono profesjonalnym badaniem potencjału stron internetowych 40 wydawców. Na jego bazie powstał projekt reklamowy natywni.pl skupiony na pozyskiwaniu reklamy natywnej. Ma być realizowany od 2016 r.

Prezentacja badania

3) Regulacje prawne ważne dla środowiska

Jednym z najistotniejszych zagadnień prawnych i rynkowych absorbujących uwagę wydawców, jest nieuczciwa konkurencja rynkowa ze strony mediów samorządowych, sprzeczna z zasadą subsydiarności. Sprzedaż reklam w mediach samorządowych odbywa się wbrew orzecznictwu Regionalnych Izb Obrachunkowych (Łodź, Wrocław). SGL ma w tym temacie sojusznika w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (HFPC) i Izbie Wydawców Prasy (IWP).

Problemem dyskutowanym na różnych forach  jest od lat kwestia wykreślenia art. 212 kk, zmiany w prawie prasowym i autorskim oraz obniżenie VAT na publikacje internetowe. W tych obszarach tematycznych SGL współpracuje z IWP i HFPC.

 4) Tygodnik Lokalny, czytelnictwo mediów lokalnych i siła marki

SGL stworzyło projekt reklamowy „Tygodnik Lokalny”. Uczestniczą w nim zarówno nasi członkowie jak i wydawcy innych gazet lokalnych w Polsce. Jego realizatorem jest od 2014 roku Biuro Reklam Gazet Lokalnych sp. z o.o. (BRGL).
BRGL prowadzi też badania czytelnictwa tygodników lokalnych służące projektowi. Wykonywane są co roku przez instytut SMG/KRC.

Badanie Czytelnictwa Prasy 2014-2015

Obszarem naszych zainteresowań jest również projekt ZKDP „Siła Marki” prezentujący pozycję rynkową tytułów skupionych w ZKDP (13 członków SGL).

5) Konkurs SGL Local Press

Konkurs SGL LOCAL PRESS ogłaszany jest nieprzerwanie od 2008 roku. O nagrody w licznych kategoriach dziennikarskich i fotograficznych ubiegają się dziennikarze prasy lokalnej, bez względu na przynależność macierzystej redakcji do SGL. Na zwycięzców czekają nagrody finansowe i statuetki.

Kategorie konkursowe to: dziennikarstwo śledcze i interwencyjne, dziennikarstwo specjalistyczne, reportaż prasowy, wywiad, publicystyka, krótka forma tekstowa, fotografia, fotoreportaż, materiał wideo, portal gazety lokalnej, dziennikarska akcja społeczna lub interwencyjna. W ramach konkursu przyznawana jest również nagroda specjalne za najciekawszy tekst o bohaterze zgłoszonym uprzednio do konkursy MPW im. Jana Rodowicza „Anody”, nagroda ta ufundowana jest przez Muzeum Powstania Warszawskiego.

Partnerem konkursu i fundatorem nagród za „akcje społeczną” oraz dla gazety roku im. Bolesława Wierzbiańskiego jest Polsko- Amerykańską Fundację Wolności.

Nadesłane prace oceniają dziennikarze z mediów ogólnopolskich i regionalnych, z dużym dorobkiem zawodowym, którzy tworzą Jury konkursu. W kolejnych edycjach jury przewodniczyli: m.in.: Piotr Najsztub, Tomasz Wróblewski, Teresa Torańska, Igor Janke, Anna Marszałek, Mariusz Szczygieł.

Dodatkowo, gazecie, której dziennikarze otrzymają najwięcej nagród w poszczególnych kategoriach, jury przyznaje tytuł GAZETY LOKALNEJ ROKU. W kolejnych latach tytuł ten przypadł: „Nowemu Łowiczaninowi” (2008), „Sztafecie” (2009), „Tygodnikowi Podhalańskiemu” (2010), „Pałukom” (2011), „Tygodnikowi Podhalańskiemu” (2012), „Nowinom Jeleniogórskim” (2013), „Gazecie Powiatowej – Wiadomościom Oławskim” (2014), „Gazecie Jarocińskiej” (2015), „Tygodnikowi Podhalańskiemu” (2016), „Gazecie Radomszczańskiej” (2017), „Aktualnościom Lokalnym” (2018), „Gazecie Powiatowej – Wiadomościom Oławskim” (2019).

Laureaci SGL Local Press 2017

Laureaci SGL Local Press 2016
Laureaci SGL Local Press 2015
Laureaci SGL Local Press 2014
Laureaci SGL Local Press w latach 2008-2014

Zapraszamy także do obejrzenia zapisów filmowych gal z lat ubiegłych.

SGL Local Press 2017 – film
SGL Local Press 2016 – film
SGL Local Press 2015 – film
SGL Local Press 2014 – film

6) Projekty zagraniczne – Media dla Demokracji

Większość polskich gazet lokalnych powstała po przełomie 1989, a zakładający je wydawcy działali w opozycji wobec niedemokratycznych rządów  jednej partii. Byli częścią wielkiego ruchu Solidarności, który zwyciężył i doprowadził do zastąpienia w Polsce władzy totalitarnej ustrojem demokracji parlamentarnej. To oni od ponad 25 lat codziennie i konsekwentnie budują niezależne lokalne media – niezbędny filar demokracji w Polsce. Stowarzyszenie Gazet Lokalnych ma w swoim gronie wydawców, redaktorów naczelnych i dziennikarzy gotowych służyć tym unikalnym doświadczeniem.

Po pierwsze – doświadczeniem pracy w lokalnych mediach, które na gorąco, profesjonalnie, tydzień w tydzień towarzyszą budowaniu w Polsce demokracji. Po drugie – pamięcią czasów reżimu i doświadczeniem z czasów transformacji po roku 1989.

Członkowie SGL już od 1995 roku pracują jako eksperci w projektach prowadzonych w Białorusi, Ukrainie, Mołdawii, Azerbejdżanie, Gruzji, Kirgistanie, Tadżykistanie, Tunezji i w Birmie oraz zapraszają na staże lub wizyty studyjne swoich kolegów z całego świata.

7) Wykreśl 212 KK – akcja na rzecz wolności słowa

Kampania społeczna „Wykreśl 212 kk” – na rzecz zniesienia odpowiedzialności karnej za zniesławienie wystartowała 5 września 2011 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Izby Wydawców Prasy. Głównym celem kampanii jest wykreślenie w całości art. 212 Kodeksu karnego, który przewiduje karę pozbawienia wolności za zniesławienie. Dziś każdemu dziennikarzowi, blogerowi, internaucie czy innemu obywatelowi, który dopuszcza się zniesławienia grozi rok więzienia, kara ograniczenia wolności lub grzywna.

Jednym z najważniejszych argumentów za wykreśleniem art. 212 jest to, że dziennikarze lub zaangażowani społecznie obywatele boją się o niektórych tematach pisać, mówić, żeby nie narazić się na odpowiedzialność karną. Ich zdaniem, z odpowiedzialnością z art. 212 – poza możliwością pozbawienia wolności – wiążą się inne dolegliwości natury prawnej, np. możliwość tymczasowego aresztowania, wysokie koszty postępowania, a także wpis do rejestru skazanych.

Polska zajmuje obecnie 32. miejsce w prowadzonym przez organizację „Reporterzy bez granic” rankingu krajów przestrzegających wolności słowa. W Polsce na podstawie art. 212 skazano w latach 2002-2008 prawie tysiąc osób; ok. 30 proc. z nich otrzymało karę ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Odpowiedzialności za zniesławienie należy dochodzić na drodze cywilnej, gdzie perspektywa uzyskania satysfakcjonującego zadośćuczynienia jest większa, a jednocześnie nie zachodzą negatywne skutki wymierzania kary kryminalnej. Utrzymywanie kary więzienia za zniesławienie jest niezgodne także z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Polska regularnie przegrywa w Trybunale w Strasburgu sprawy związane z wymierzeniem sankcji karnej za zniesławienie.

W ramach akcji wydany został „Praktyczny Przewodnik po art. 212 k.k” – do pobrania

8) Nagroda obywatelska

Nagroda Obywatelska Prezydenta RP jest wyróżnieniem wybitnych, nowatorskich i efektywnych działań obywatelskich na rzecz dobra wspólnego, które mogą stanowić wzory do naśladowania. SGL ma udział w typowaniu do niej kandydatów reprezentujących nasze środowisko.

Laureatami nagrody w 2014 r. zostali: Dominik Księski, Józef Matysik, Wojciech Waligórski.
SGL współorganizowało też z Kancelarią Prezydenta RP konkurs Filary Demokracji Lokalnej.

SGL ma również własną reprezentacje piłkarską. Bierzemy udział w dorocznym „Press Cup” i jesteśmy coraz lepsi.

press cup - my

Tagi :

O Nas

Udostępnij