Loading...
Close

13 grudnia 2015

Wspólnota Łukowska

wspolnota lukowska big

„Wspólnota Łukowska” to drugie po „Wspólnocie Radzyńskiej” dziecko wydawnictwa.

Jej dziennikarze z uwagą śledzą wszystko, co zasługuje na uwagę. Jesteśmy z czytelnikami we wszystkich ważnych momentach ich życia. Nasi reporterzy towarzyszą im, podczas ślubów, narodzin dzieci, urodzin i innych ważnych rocznic. Jesteśmy z nimi również, w chwilach smutku i nieszczęść. Kiedy żywioły pochłaniają dorobek ich życia, albo choroba kogoś bliskiego sprawia, że stają na granicy nędzy organizujemy pomoc i wsparcie. Nasi dziennikarze nie zapominają także o różnych wymiarach życia publicznego w powiecie. Wnikliwie patrzą na ręce gminnym i miejskim włodarzom. Poddają konstruktywnej analizie podejmowane przez nich decyzje. Piętnują prywatę, niefrasobliwość w gospodarowaniu publicznymi pieniędzmi i zwykłą głupotę.

wspólnota łukowska plakat
Wydawnictwo: Wspólnota
Wydawca: Mateusz Orzechowski
Rok założenia: 2004
Dane teleadresowe: Łuków, Ul. Wyszyńskiego 18 B, Tel. (0-25) 798 72 20
Zasięg: Powiat łukowski
Strona www: lukow.e-wspolnota.com
E-mail: wspolnota_lukow@o2.pl
Nakład: 4000
Dzień ukazywania się tytułu: wtorek

wspólnota łukowska jedynka

Przynależność do ZKDP: nie
Przynależność do IWP: tak
Przynależność do poroz. TL: tak