Loading...
Close

9 grudnia 2015

Regionalna

regionalna

Pierwszy egzemplarz gazety „Regionalnej” trafił do czytelników 8 marca 2001 roku. „Regionalna” wydawana jest w nakładzie 25 tys. egzemplarzy. Ukazuje się na terenie dwóch powiatów – żarskiego i żagańskiego (województwo lubuskie).

Drugi tytuł tego samego wydawcy to „Tygodnik Regionalna” o nakładzie 7 tys., obejmuje zasięgiem powiaty zielonogórski i nowosolski (województwo lubuskie).

Zarówno gazetę „Regionalną”, jak i „Tygodnik Regionalna” kupić można we wszystkich miastach i wsiach regionu. Dystrybuowani jesteśmy przez RUCH, KOLPORTER i posiadamy własną dystrybucję.

„Regionalna” i „Tygodnik Regionalna” to nie tylko informacja. To gazety naszych czytelników – jesteśmy po to, by służyć im pomocą, rozwiązywać ich problemy, dzielić ich troski. Wiemy, jak upomnieć się o ich prawa, jak wstawić się za nimi. Potrafimy to robić skutecznie. Pomagamy naszym czytelnikom od 14 lat. Inicjujemy akcje pomocy dla osób chorych, ubogich, dotkniętych życiową tragedią. Na nasze apele odpowiadają tysiące osób. Potrafimy poruszać ludzkie serca. Bo jesteśmy blisko ludzkich spraw.

regionalna2Piszemy o sukcesach i porażkach, troskach i radościach. O tym, co przykre, i o tym, co napawa mieszkańców naszego regionu dumą.

Oba tytuły publikują na swoich łamach bieżące informacje z życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego regionu,  zapowiedzi, reportaże, wywiady, interwencje. Obok materiałów publicystycznych, w obu tytułach publikowane są również artykuły sponsorowane, promocyjne, reklamy, artykuły edukacyjne.

„Regionalna” i „Tygodnik Regionalna”, które co piątek trafiają do rąk czytelników, to także doświadczony i profesjonalny partner dla biznesu. Nie tylko relacjonujemy i analizujemy wydarzenia z życia gospodarczego regionu, ale także inicjujemy przedsięwzięcia o charakterze biznesowym. Na naszych łamach, w dodatkach tematycznych, prezentujemy oferty lokalnych przedsiębiorców. Odnotowujemy sukcesy regionalnego biznesu, zarówno tego dużego, jak i małego. Interweniujemy w imieniu tych, którzy prowadząc własny biznes, napotykają na przeszkody, których sami nie potrafią pokonać.

Pomagamy firmom wypromować się, rozwinąć, zdobyć nowych klientów, dotrzeć ze swoją ofertą do klientów.

Wydawca: „REGIONALNA SPÓŁKA CYWILNA” Spółka Cywilna Monika Rabe-Prokopczyk , Anna Rabe.
Redaktor Naczelna: Monika Rabe-Prokopczyk, tel. 68 4 700 709
Adres redakcja ŻARY:  ul. Broni Pancernej 6, 68-200 Żary,
tel. 68 4 700 700,
email: sekretariat@regionalna.pl
Strona www: www.regionalna.pl

ODDZIAŁY:
Żagań, pl. Słowiański 14, 68-100 Żagań, tel. 4 700 730
Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 9, pok. 206, 65-034 Zielona Góra, tel. 4 700 736
Nowa Sól, ul. Szeroka 15/2, 67-100 Nowa Sól, tel. 68 4 700 740
Kierownik Działu Reklamy:  Monika Krasowska 68 4700 704, 515 275 826, m.krasowska@regionalna.pl
Dystrybucja: Justyna Kols 68 4 700 714, sekretariat@regionalna.pl

Przynależność do ZKDP: nie
Przynależność do IWP: nie
Przynależność do poroz. TL: tak
Przynależność do innych organizacji branżowych: nie