Loading...
Close

9 grudnia 2015

Gazeta Ząbkowicka

Gazeta_Zabkowicka

Jedyna prawdziwa gazeta dla mieszkańców Ząbkowic Śląskich, Barda, Kamieńca Ząbkowickiego i gminy Stoszowice.

Nakład: 2300 egz.

Gazeta Ząbkowicka