Loading...
Close

27 marca 2017

Gazeta Świebodzic

GS

Gazeta Świebodzic jest tygodnikiem wydawanym od października 2016 r. przez Grupę Medialną Intergol. To jedyny tygodnik lokalny ukazujący się co tydzień na obszarze miasta Świebodzice oraz gminy Dobromierz.
Co tydzień za 1 zł Czytelnik otrzymuje mnóstwo ciekawych i interesujących informacji na 32 stronach.
Redaktorem naczelnym jest Agnieszka Dobkiewicz.

Nakład:  2 300 egz